Γενικά περί μαγνητικών επαφών

Μαγνητικοί διακόπτες – επαφές.

Γενικά περί επαφών:

 Όταν εγκαθίσταται ένα σύστημα ασφαλείας και ειδικά σε κατοικία, θα πρέπει ο τεχνικός εγκαταστάτης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλιση των κουφωμάτων.

Η ασφάλιση των κουφωμάτων προσφέρει την περιμετρική κάλυψη του χώρου, απαραίτητη και επιβεβλημένη, ειδικά όταν αφορά κατοικία και οι ένοικοι βρίσκονται μέσα στην οικία τους. Η συγκεκριμένη περιμετρική κάλυψη, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μαγνητικών διακοπτών- επαφές  στα κουφώματα,  ανεξαρτήτως  εάν τοποθετηθούν ή και αν ακόμα  υπάρχουν εξωτερικοί ανιχνευτές οι οποίοι λειτουργούν προσθετικά στην εξωτερική κάλυψη.

Για αυξημένη ασφάλεια του χώρου θα πρέπει να παγιδευτούν τόσο τα εσωτερικά τζάμια όσο και τα εξωτερικά φύλλα.

 Η τοποθέτηση επαφών στα κουφώματα εκτός της ασφάλειας που προσφέρουν, λειτουργούν και ως σημείο ελέγχου για την κατάσταση των κουφωμάτων δια μέσου του πληκτρολογίου του συναγερμού, για να γνωρίζει ο χρήστης άμεσα εάν κάποιο κούφωμα είναι ανοιxτό.

Ενημερωτικά:

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας, έχει αποδειχτεί  ότι είναι το πιο αποτρεπτικό μέσο αντιμετώπισης των διαρρήξεων.

Θα πρέπει όμως να αποδεχτούμε ότι  τα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν στην αγορά, περιορίζουν την ελευθερία κίνησης των κατοίκων  εξαναγκάζοντας τους να ζουν εγκλωβισμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συναγερμού και όχι με τις δικές τους προτιμήσεις. 

Με οπλισμένο το σύστημα συναγερμού, δεν μπορούν να ανοίξουν παγιδευμένο τζάμι ή εξωτερικό φύλλο και πολύ περισσότερο τους απαγορεύουν να βγουν στον  περιβάλλοντα χώρο.

Ο μόνος τρόπος είναι να μην οπλίζουν ή να αφοπλίζουν το σύστημα συναγερμού καθιστώντας το χώρο ευάλωτο, με απρόβλεπτες συνέπειες .

Μέχρι σήμερα:

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα η παγίδευση γίνεται συνήθως σε ένα εκ των δύο, είτε στο τζάμι είτε στο εξώφυλλο και στη συνέχεια γίνεται ομαδοποίηση των κουφωμάτων σε μία ζώνη.

Μία άλλη τεχνική είναι να παγιδευτούν και τα δύο, τζάμι και εξώφυλλο, σε ένα αριθμό κουφωμάτων,  χρησιμοποιώντας μία ζώνη για τα εσωτερικά τζάμια και μία δεύτερη για τα εξωτερικά μέρη του ανοίγματος τα  εξώφυλλα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης για να οπλίσει το σύστημα με ανοικτό κάποιο τζάμι ή εξώφυλλο, θα πρέπει να ακυρώσει τη συγκεκριμένη ζώνη, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα ανοίγματα σε όλα τα κουφώματα που είναι στην ίδια ζώνη.

Αυτό έχει σαν  αποτέλεσμα τη μειωμένη ασφάλεια του χώρου.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι  με τις ανωτέρω τεχνικές παγίδευσης των κουφωμάτων,  σε περίπτωση βλάβης κάποιας επαφής ο εντοπισμός της είναι αρκετά χρονοβόρος με αντίκτυπο το αυξημένο κόστος αποκατάστασης της βλάβης.

Ο πιο  αποτελεσματικός τρόπος παγίδευσης των κουφωμάτων είναι  το κάθε τζάμι και το κάθε εξώφυλλο να είναι αυστηρά παγιδευμένα σε δική τους ξεχωριστή ζώνη.

Για να επιτευχθεί η κάλυψη και στο τζάμι και στο εξώφυλλο του κάθε κουφώματος σε διαφορετικές ζώνες, θα πρέπει να γίνει εξαρχής  σωστή μελέτη .

Θα πρέπει  να γίνει εγκατάσταση της  απαραίτητης καλωδίωσης, να επιλεγεί ο κατάλληλος σε αριθμό ζωνών πίνακας με  το αντίστοιχο πληκτρολόγιο και εντέλει να αποδεχτεί το τελικό αυξημένο κόστος ο ιδιοκτήτης.  

Μόνο έτσι θα μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τα ανοίγματα πριν την όπλιση του συναγερμού,  βέβαια με κάποια σχετική δυσκολία χειρισμού, αλλά και πάλι  δε λύνει το πρόβλημα του εγκλωβισμού.

Η δε αναβάθμιση σε ένα ήδη εγκατεστημένο σύστημα είναι σχεδόν αδύνατη.

Τη λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ανοιγμάτων, πριν και μετά την όπλιση, την ευκολία χειρισμού του συστήματος και τη λύση στο πρόβλημα του εγκλωβισμού ακόμα και σε εγκατεστημένο σύστημα, ήλθε να δώσει το σύστημα NOVA SMART.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλήρη, σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση μπορείτε να έχετε από τα επίσημα σημεία διανομής, από εξειδικευμένους τεχνικούς και από την αναφορά μας στο Γιατί NOVA SMART;.  

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
  • Αχαρνών 378 ΤΚ. 111 43 ΑΘΗΝΑ.
  • +30 210 228 47 47 / 6948 46 1004
  • nova@novasmart.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

© 2022 Nova Smart. All Rights Reserved.

Scroll to Top