Εικόνες κουφωμάτων μετά την τοποθέτηση μαγνητικών επαφών.

Εικόνες κουφωμάτων μετά από τοποθέτηση μαγνητικών επαφών NOVA. 

Για το λόγο ότι οι επαφές NOVA τοποθετούνται εσωτερικά ως εξάρτημα των κουφωμάτων, αφήνουν ανεπηρέαστη την αισθητική και αυξάνουν την ασφάλεια. 
Όταν οι επαφές είναι κοινές, το αποτέλεσμα είναι η κακοποίηση της αισθητικής των κουφωμάτων.
Scroll to Top