Γιατί NOVA SMART;

Γιατί  Nova  Smart ;

Η εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας είναι το πιο αποτρεπτικό σύστημα που υπάρχει. Θα πρέπει όμως να είναι οπλισμένο σχεδόν συνέχεια και οι χρήστες να αποδεχτούν τον τρόπο διαβίωσης που τους επιβάλει. Να έχουν δηλαδή στα κουφώματα κλειστά τα τζάμια ή τα εξώφυλλα.
Το σύστημα  Nova Smart μπορεί να προστεθεί σε κάθε σύστημα ασφαλείας και να αποκτήσουν οι χρήστες μοναδικές δυνατότητες, όπως:

 

1)  Πριν οπλίσουν το σύστημα ασφαλείας,
α) δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να κλείσουν όλα τα τζάμια ή όλα τα εξώφυλλα που ανήκουν στη ίδια ζώνη.
β) Μπορούν να επιλέξουν  σε κάποιο κούφωμα να είναι κλειστό μόνο το τζάμι και ανοικτό το εξώφυλλο  για να φωτίζεται ο χώρος και
γ) σε κάποιο άλλο κούφωμα να είναι κλειστό μόνο το εξώφυλλο και ανοικτό το τζάμι για να αερίζεται ο χώρος και σε κάποιο άλλο να είναι κλειστά και τα δύο για αυξημένη ασφάλεια.
Η προστιθέμενη λειτουργία με το σύστημα Nova Smart   ονομάζεται   Smart Management- Έξυπνη διαχείριση.  

 

2) Με οπλισμένο το σύστημα ασφαλείας  οι χρήστες μπορούν:

α) να ανοίγουν και να κλείνουν κατά βούληση το τζάμι σε κάθε κούφωμα που το εξώφυλλο είναι κλειστό, χωρίς να χτυπήσει  ο συναγερμός.

β) σε κάποια κουφώματα εάν  ανοίξουν διαδοχικά το τζάμι και μετά το εξώφυλλο να χτυπήσει ο συναγερμός και

γ) σε κάποια άλλα κουφώματα εάν  ανοίξουν διαδοχικά το τζάμι και μετά το εξώφυλλο και μη χτυπήσει ο συναγερμός για να μπορούν
 1. να βγουν στον εξωτερικό χώρο για οποιοδήποτε  λόγο. π.χ. να ελέγξουν τον εξωτερικό χώρο, να ποιούν ένα ποτό κ.τ.λ.π.
 2. να βγάλουν στον περιβάλλοντα χώρο κάποιο κατοικίδιο,
 3. να βγάλουν έξω τα σκουπίδια, να πάρουν  ξύλα για το τζάκι, να ποτίσουν τα λουλούδια και πολλές άλλες περιπτώσεις ανάλογα με το χώρο και με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης γίνει στα κουφώματα από έξω προς τα μέσα θα χτυπήσει ο συναγερμός.
  Η συγκεκριμένη προστιθέμενη  λειτουργία στο σύστημα ασφαλείας  ονομάζεται  Always SafeΣυνεχής ασφάλεια.

3)  Η επόμενη προστιθέμενη λειτουργία στο σύστημα ασφαλείας είναι η More Security – Αυξημένη ασφάλεια. 

Η αυξημένη ασφάλεια  είναι η μοναδική λειτουργία  που  εξασφαλίζει ότι το σύστημα ασφαλείας θα δώσει συναγερμό εάν παραβιαστεί ένα κούφωμα ενώ η επαφή στο εξώφυλλο ή στο τζάμι έχει βραχυκυκλώσει.  Σύνηθες φαινόμενο σε  μέρη όπου έχουμε συχνή πτώση κεραυνών. Αρκετές φορές οι επαφές που είναι στο εξώφυλλο βραχυκυκλώνουν και σε τυχόν παραβίαση το σύστημα δεν θα δώσει συναγερμό.
Την εξασφάλιση ότι το σύστημα θα δώσει συναγερμό και με βραχυκυκλωμένη την επαφή στο εξώφυλλο μας την εγγυάται  μόνο η λειτουργία More Security – Αυξημένη Ασφάλεια.

Το σύστημα Nova Smart είναι ο συνδυασμός των επαφών Nova Smart και του Module SAM-21  όπου μπορεί να προστεθεί με ένα μικρό κόστος σε  όλα τα συστήματα ασφαλείας εγκατεστημένα ή που πρόκειται  να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται :

   • αντικατάσταση του πίνακα,
   • αντικατάσταση του πληκτρολογίου,
   • επιπρόσθετη πλακέτα επέκτασης ζωνών,
   • επιπρόσθετη καλωδίωση,
   • διαφοροποίηση του προγραμματισμού του συστήματος και
   • διαφοροποίηση στο μέχρι πρότινος χειρισμό του συστήματος ασφαλείας.

  Να σημειώσουμε ότι το κάθε Module ελέγχει μία ζώνη επαφών και όλες οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κουφώματα της ζώνης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα το Module να λειτουργήσει με τις υπάρχουσες επαφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκαταστάτη σας.
Εάν δεν σας ικανοποιήσει  η απάντησή του, επικοινωνήστε μαζί μας ή με επίσημο διανομέα.
Scroll to Top