ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η χονδρική διάθεση των επαφών NOVA και του Module SAM-21 γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένες 

Αντιπροσωπείες Συστημάτων Ασφαλείας.

Η δε διάθεση στη λιανική πώληση γίνεται μόνο από εξιδεικευμένους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας.

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

© 2021 Nova Smart. All Rights Reserved.

Web Design

Scroll to Top