ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η χονδρική διάθεση των επαφών NOVA και του Module SAM-21 γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένες 

Αντιπροσωπείες Συστημάτων Ασφαλείας.

Η δε διάθεση στη λιανική πώληση γίνεται μόνο από εξιδεικευμένους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας και από κατασκευαστές κουφωμάτων.

Scroll to Top