Η ικανότητα ενός επαγγελματία να μαθαίνει και να μεταφράζει τη γνώση σε δράση, άμεσα, είναι το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις μοναδικές επαφές NOVA, NOVA SMART και το Module Nova Smart SAM-21.
Θα ενημερωθείτε για το τι προσφέρουν, καθώς και οδηγίες τοποθέτησης και συνδεσμολογίας αυτών.
Τα μοναδικά προϊόντα που αναβαθμίζουν τις λειτουργίες όλων των συστημάτων ασφαλείας.

 • MVN-1952 Black NC με τετράγωνο κεφάλι.

  Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA με τετράγωνο κεφάλι.

  Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Ιδανική για συστήματα ασφαλείας – συναγερμούς και για αυτοματισμούς, όπως ο  έλεγχος του κλιματιστικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

 • MVN-1952R Black NC, με στρογγυλό κεφάλι.

  Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA με στρόγγυλο κεφάλι.

  Τοποθετείται εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Ιδανική για συστήματα ασφαλείας – συναγερμούς και για αυτοματισμούς, όπως ο  έλεγχος του κλιματιστικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

 • MVN-1952 White NC, με τετράγωνο κεφάλι.

  Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA με τετράγωνο κεφάλι.

  Τοποθετείται εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Ιδανική για συστήματα ασφαλείας – συναγερμούς και για αυτοματισμούς, όπως ο  έλεγχος του κλιματιστικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

 • MVN-1952R White NC με στρογγυλό κεφάλι.

  Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA με στρόγγυλο κεφάλι.

  Τοποθετείται εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Ιδανική για συστήματα ασφαλείας – συναγερμούς και για αυτοματισμούς, όπως ο  έλεγχος του κλιματιστικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

 • MVN-1952 White Smart με αντίσταση 4,7KΩ και με τετράγωνο κεφάλι.

  Αντικεραυνική αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART με τετράγωνο κεφάλι.

  Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Η επαφή διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η Always Safe – Συνεχής ασφάλεια.

 • MVN-1952R White Smart με αντίσταση 4,7KΩ, και με στρογγυλό κεφάλι.

  Αντικεραυνική αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART με στρόγγυλο κεφάλι.

  Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Η επαφή διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας,

  όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η

  Always Safe – Συνεχής ασφάλεια.

 • MVN-1952R White Smart με αντίσταση 6,8KΩ, και με στρογγυλό κεφάλι.

  Αντικεραυνική αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART με στρόγγυλο κεφάλι.

  Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Η επαφή διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 6,8ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας,

  όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η

  Always Safe – Συνεχής ασφάλεια.

   

 • MVN-1952 White Smart με αντίσταση 6,8KΩ και με τετράγωνο κεφάλι.

  Αντικεραυνική αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART με τετράγωνο κεφάλι.

  Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

  Η επαφή διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 6,8ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας,

  όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η

  Always Safe – Συνεχής ασφάλεια.

   

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

© 2022 Nova Smart. All Rights Reserved.

Scroll to Top