Επαφές NOVA SMART

MV-1984S White Smart με αντίσταση 4,7ΚΩ.

Αντικεραυνική αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε ρολά αλουμινίου και συνθετικών.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η Always Safe – Συνεχής ασφάλεια.

 

 

 

MV-1984S White Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7ΚΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε ρολά αλουμινίου και συνθετικά, καθώς και σε ξύλινα κουφώματα.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ, όπου σε συνεργασία με το Module SAM-21  συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η αυξημένη περιμετρική κάλυψη.

MV-1984S Black Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7ΚΩ για λειτουργία More Security..

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε ρολά αλουμινίου και συνθετικά, καθώς και σε ξύλινα κουφώματα.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η More Security Αυξημένη  ασφάλεια.

 

MV-2014SD White Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7ΚΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα που διαθέτουν κλειδαριά πολλαπλών σημείων κλειδώματος.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας,

όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η

More Security – Αυξημένη ασφάλεια.

MV-2014SD Black Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7ΚΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα που διαθέτουν κλειδαριά πολλαπλών σημείων κλειδώματος.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η

More Security – Αυξημένη ασφάλεια.

MVN-1952R Black Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7KΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η More Security – Αυξημένη ασφάλεια.

MVN-1952 Black Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7KΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ, όπου σε συνεργασία με το Module SAM-21, ανεβάζουν στο μέγιστο βαθμό την ασφάλεια της περιμετρικής κάλυψης του χώρου.

MVN-1952R White Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7KΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση της περιμετρικής κάλυψης των συστημάτων ασφαλείας με τη λειτουργία More Security- Αυξημένη ασφάλεια.

MVN-1952 White Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7KΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε συρόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ, έναντι δολιοφθοράς και και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η More Security- Αυξημένη ασφάλεια.

 

ELEGANT MV-2019 White Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7KΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

Η επαφή διαθέτει ενσωματωμένη παράλληλη αντίσταση 4,7ΚΩ  και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας όπως είναι η More Security – Αυξημένη ασφάλεια της περιμετρικής κάλυψης.

ELEGANT MV-2019 Black Smart με παράλληλη αντίσταση 4,7KΩ για λειτουργία More Security.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου και συνθετικών.

Η επαφή διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ  έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση της περιμετρικής κάλυψης των συστημάτων ασφαλείας με τη λειτουργία More Security- Αυξημένη ασφάλεια.

MV-1984S White Smart με αντίσταση 4,7ΚΩ.

Αόρατη μαγνητική επαφή NOVA SMART.

Τοποθετείται  εσωτερικά ως εξάρτημα σε ξύλινα κουφώματα.

Διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση 4,7ΚΩ έναντι δολιοφθοράς και σε συνεργασία με το Module SAM-21, συμβάλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι η:  Smart Management – Ελευθερία & Ευελιξία Κινήσεων και η Always Safe – Συνεχής ασφάλεια.

 

 

Scroll to Top