Module Nova Smart IQ SAM-21

Για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας

Αναβάθμιση των λειτουργιών των συστημάτων ασφάλειας.

Η ύπαρξη ενός συστήματος ασφαλείας σε ένα χώρο, είτε είναι οικία είτε είναι επαγγελματικός ,  έχει αποδειχτεί ότι είναι το πιο αποτρεπτικό μέσο αντιμετώπισης των διαρρήξεων.
Θα πρέπει όμως να δεχτούμε ότι και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας περιορίζουν την ελευθερία κίνησης των κατοίκων, εξαναγκάζοντάς τους να ζουν εγκλωβισμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ασφαλείας.
Οι ένοικοι για να οπλίσουν το συναγερμό τους , πρέπει να κλείσουν όλα τα τζάμια ή όλα τα εξώφυλλα που έχουν συνδεθεί στην ίδια ζώνη.
Με οπλισμένο δε το σύστημα ασφαλείας και χωρίς να το  αφοπλίσουν, είναι αδύνατον να ανοίξουν ένα  παγιδευμένο τζάμι για να αεριστεί ο χώρος, να ανοίξουν ένα  παγιδευμένο εξώφυλλο για να φωτιστεί ο χώρος και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να βγουν  στο μπαλκόνι τους ή στην αυλή τους.
Επαναστατική λύση στον εγκλωβισμό, ήλθε να δώσει η NOVA με το  Module Nova Smart SAM-21.
Η NOVA μία εκ των πιο  καινοτόμων εταιριών  στο χώρο των μαγνητικών επαφών,  συνεχίζει να καινοτομεί με λύσεις υψηλής ποιότητας που είναι σχεδιασμένες για να διευκολύνουν το έργο του επαγγελματία εγκαταστάτη και να αναβαθμίσουν τη διαβίωση του τελικού χρήστη.
Η δυναμική εταιρία έχει αναπτύξει τη δική της τεχνολογία με το Module Nova Smart SAM-21 το οποίο ήρθε να δώσει οριστική λύση στο μόνιμο πρόβλημα εγκλωβισμού και στην αύξηση της ασφάλειας της περιμετρικής κάλυψης.
Το πνεύμα της καινοτομίας και η δημιουργικότητα βρίσκονται στην καρδιά του Module SAM-21.
 
 
Το Module Nova Smart  SAM-21 είναι μία ηλεκτρονική πλακέτα με μικροεπεξεργαστή.
Διαθέτει ειδικό πρόγραμμα,  προσφέροντας μία πληθώρα λειτουργικών  λύσεων που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.
Σε απόλυτη συνεργασία με τις επαφές NOVA SMART  δίνει τη δυνατότητα  στον εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας,  για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κυρίαρχων λειτουργιών,  όπως είναι η αυξημένη περιμετρική κάλυψη του χώρου, η ανεξαρτητοποίηση των κουφωμάτων αλλά και η εργονομία,  προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των χρηστών σε διαφορετικούς χώρους εφαρμογής.
Το πνεύμα της καινοτομίας και η δημιουργικότητα βρίσκονται στην καρδιά του Module Nova Smart SAM-21 
Εγκαθίσταται εντός του κεντρικού πίνακα του συναγερμού  και  προσαρμόζεται με όλα τα συστήματα ασφαλείας της αγοράς, εγκατεστημένα ή που πρόκειται να εγκατασταθούν, προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:
Για την προσθήκη του Module SAM-21, ακόμα και σε ήδη εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας,
  • δεν απαιτείται αντικατάσταση του πίνακα.
  • δεν απαιτείται αντικατάσταση του πληκτρολογίου.
  • δεν απαιτείται αύξηση των ζωνών.
  • δεν απαιτείται επιπρόσθετη καλωδίωση.
  • δεν απαιτείται  διαφοροποίηση του προγραμματισμού του συστήματος και
  • δεν διαφοροποιείται  ο μέχρι πρότινος χειρισμός του συστήματος ασφαλείας.
Ο χρήστης εξακολουθεί να χειρίζεται το συναγερμό του με τον ίδιο μέχρι πρότινος τρόπο για το λόγω ότι,  το Module συνεργάζεται πλήρως με τα συστήματα ασφαλείας αναβαθμίζοντας τις λειτουργίες τους σε Smart Management – Έξυπνη διαχείριση των κουφωμάτων, σε λειτουργία 
Always Safe – Συνεχής ασφάλεια του χώρου και σε λειτουργία  More Security Αυξημένη ασφάλεια του χώρου.
Η λειτουργία Smart Management – Έξυπνη διαχείριση, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη α) πριν οπλίσει το σύστημα ασφαλείας, να επιλέξει ποιο τζάμι και ποιο εξώφυλλο θέλει ανοικτό ή κλειστό.
β) με οπλισμένο δε το σύστημα ασφαλείας, μπορεί να ανοίγει και να κλείνει το τζάμι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ή του αερισμού του χώρου.
Η λειτουργία  
Always Safe – Συνεχής ασφάλεια, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη, να έχει συνεχώς το σύστημα ασφαλείας οπλισμένο για  να μπορεί να ανοίξει την  παγιδευμένη μπαλκονόπορτα και να βγει στον εξωτερικό χώρο.
Η λειτουργία More Security Αυξημένη ασφάλεια, προσδίδει μια ξεχωριστή  λειτουργία στο σύστημα ασφαλείας, να αναγνωρίζει ξεχωριστά την  κάθε μία επαφή ως ανεξάρτητη, άσχετα εάν συνυπάρχει με άλλες στη ίδια ζώνη (πολύ σημαντική λειτουργία).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε περίπτωση που κάποια επαφή παρουσιάσει βλάβη,  βραχυκυκλώσει ή κοπεί,  να μην επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων επαφών, κατ’ επέκταση να μην επηρεάζεται η περιμετρική κάλυψη.  
Η μοναδική υποχρέωση του τεχνικού είναι να εγκαταστήσει επαφές και στα δύο μέρη των κουφωμάτων.
Προτεινόμενες επαφές για τη συνδεσμολογία του Module είναι οι NOVA SMART οι οποίες διαθέτουν ενσωματωμένη αντίσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει η εγκατάσταση ενός Module Nova Smart SAM-21, τόσο στο χρήστη όσο και στον τεχνικό.
1)  Ένα Module μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα και τις τρείς λειτουργίες σε μία ζώνη.
Έτσι,  ένα κούφωμα θα έχει λειτουργία Smart Management, ένα άλλο τη λειτουργία Always Safe
και ένα  τρίτο τη λειτουργία More  Security.
 2)   Στην ίδια ζώνη υπάρχει η δυνατότητα να παγιδευτεί παράθυρο  που έχει μόνο τζάμι (χωρίς εξώφυλλο )  και να λειτουργεί ως εξής.
α) όταν είναι κλειστό και ανοίξει να δώσει συναγερμό, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά
β) όταν είναι ανοικτό,  η ζώνη να είναι κλειστή  δηλ. να εξακολουθεί να έχει ασφάλεια.
3)  Δολιοφθορά:  Προσπάθεια παράκαμψης της περιμετρικής κάλυψης. Παράδειγμα αναφέρεται παρακάτω.
 Αν σε ένα κούφωμα έχουν τοποθετηθεί κοινές επαφές, στο τζάμι και στο εξώφυλλο και έχουν συνδεθεί παράλληλα, όταν το εξώφυλλο είναι ανοικτό και προστεθεί ένας μαγνήτης στην επαφή του, το κύκλωμα κλείνει και ανοίγοντας το τζάμι το σύστημα δεν θα δώσει συναγερμό.
Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει στο σύστημα NOVA SMART.
Όταν γίνουν οι παραπάνω ενέργειες σε επαφές οι οποίες  ελέγχονται από το Module Smart, το σύστημα αντιλαμβάνεται την προσπάθεια δολιοφθοράς και δίνει άμεσα συναγερμό.     
4)  Αντιμετώπιση  κατά των ψευδών συναγερμών και η διατήρηση της ασφάλειας.
Καλείται  ο τεχνικός να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ψευδών συναγερμών από κάποια συμβατή απλή ζώνη.
Εάν μετά από τον έλεγχο της συνδεσμολογίας των επαφών, του ανιχνευτή και της καλωδίωσης το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μία προτεινόμενη λύση πριν ακυρωθεί η ζώνη ή γίνουν εργασίες στο χώρο,  είναι να συνδεθεί η ζώνη σε ένα Module Nova Smart SAM-21.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ζητήσετε από τον εγκαταστάτη σας να αναβαθμίσει το σύστημα ασφαλείας σας και δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την εξήγηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με επίσημο κέντρο διανομής.
 

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
  • Αχαρνών 378 ΤΚ. 111 43 ΑΘΗΝΑ.
  • +30 210 228 47 47 / 6948 46 1004
  • nova@novasmart.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

© 2022 Nova Smart. All Rights Reserved.

Scroll to Top