Ελεύθερη διαχείριση των κουφωμάτων.

Λειτουργία SMART MANAGEMENT – Έξυπνη διαχείριση

Η αύξηση της εγκληματικότητας έχει εξαναγκάσει τους ανθρώπους  για τη σωματική τους ακεραιότητα και για την προστασία της περιουσίας τους, να εγκαθιστούν στους χώρους που θέλουν να προστατεύσουν σύστημα  ασφαλείας – συναγερμό.

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας και ιδιαίτερα σε κατοικία, οι κάτοικοι έχουν αποδεχτεί και τα αρνητικά που προκύπτουν, όπως είναι η στέρηση της ελεύθερης διαχείρισης των κουφωμάτων.

Τους στερούν την ελευθερία να διαχειριστούν τα κουφώματα σύμφωνα με τις μέχρι χθες προτιμήσεις τους. Αρκετά συστήματα τους εξαναγκάζουν να κλείσουν όλα τα τζάμια ή όλα τα εξώφυλλα για να οπλίσουν το σύστημα ασφαλείας. Τους στερούν τη δυνατότητα πριν οπλίσουν να επιλέξουν ποιο τζάμι ή ποιο εξώφυλλο θέλουν να είναι ανοιχτό ή κλειστό, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιθυμίες τους – ανάγκες τους. 

Με οπλισμένο δε το σύστημα ασφαλείας, δεν μπορούν να ελέγξουν τον αερισμό του χώρου, γιατί δεν μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν  παγιδευμένο τζάμι.

Η NOVA μία εκ των πρωτοπόρων στο χώρο με καινοτόμα προϊόντα,  δεν θα μπορούσε να παραβλέψει τα παραπάνω προβλήματα.

Συνεχίζοντας να καινοτομεί, έχει διαθέσει στην αγορά το πρωτοποριακό μοναδικό Module Nova Smart SAM-21.

Στα χέρια του εξειδικευμένου επαγγελματία τεχνικού, γίνεται το εργαλείο που θα αναβαθμίσει τις λειτουργίες  του συστήματος ασφαλείας και κατ’ επέκταση την επαναφορά του ελεύθερου τρόπου διαβίωσης των ενοίκων.

Με τη προσθήκη του Module SAM-21  ο χρήστης έχει τη δυνατότητα:

  • πριν οπλίσει το σύστημα ασφαλείας να επιλέξει  σε κουφώματα που ανήκουν στην  ίδια ζώνη, σε ποιο  κούφωμα ξεχωριστά θέλει να είναι κλειστό μόνο το τζάμι ή μόνο το εξώφυλλο.
  • με οπλισμένο το σύστημα ασφαλείας και όταν το εξώφυλλο είναι κλειστό, να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει το παγιδευμένο τζάμι κατά βούληση, χωρίς να αφοπλίσει και χωρίς να σημάνει συναγερμός.

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας  με τη λειτουργία Smart Management, μπορεί να επιτευχθεί και σε εγκατεστημένα σύστημα ασφαλείας χωρίς να απαιτείται:

  • αντικατάσταση του πίνακα του συστήματος ασφαλείας.
  • αντικατάσταση του πληκτρολογίου.
  • πλακέτα επέκτασης για αύξηση των ζωνών.
  • επιπλέον καλωδίωση.
  • διαφοροποίηση του προγραμματισμού του συστήματος και
  • διαφοροποίηση του χειρισμού του συστήματος ασφαλείας.

Λόγω ότι η λειτουργία Smart Management απαιτεί να ασφαλιστούν στα κουφώματα το τζάμι και το εξώφυλλο, έχει σαν αποτέλεσμα το διπλασιασμό της περιμετρικής κάλυψης.

Εάν επιθυμείτε την αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας σας για να αποκτήσετε ξανά α) την ελευθερία διαχείρισης των κουφωμάτων και β) το διπλασιασμό της περιμετρικής κάλυψης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία εγκαταστάτη ή σε επίσημο κέντρο διανομής.

Scroll to Top